Όταν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι η καταδίωξη του αυτοκινήτου σας θα συνεχιστεί τηλεόραση.