Θέλω να πω, δεν θα πάτε μακριά χωρίς αυτόν, σωστά;