Συντάκτης: koutsobolis

koutsobolis.com

Ο διευθυντής δίνει εντολή στους τοιχογράφους να ζωγραφίσουν στη βροχή, καταστρέφει την εργασία, οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν την επιχείρηση εξοντωμένοι – FAIL Blog

Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα αφεντικό που ξέρει πώς λειτουργεί πραγματικά η δουλειά σου. Διαφορετικά, απαιτούν συνεχώς να κάνετε…

Ο εσκεμμένα ανίκανος προγραμματιστής και η ομάδα του εκτίθενται όταν ο συνάδελφος σταματά να κάνει τη δουλειά του – Ιστολόγιο FAIL

Ένας προγραμματιστής και η ομάδα του είτε ήταν ανίκανοι είτε ήταν ηθελημένα όταν επρόκειτο να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους για…