Αναζήτηση για ασιατική καινοτομία και λύσεις σε έναν δικτυωμένο κόσμο


Ασίας-Ειρηνικού, Δράση για το κλίμα, Την αλλαγή του κλίματος, COVID-19, Ανάπτυξη & Βοήθεια, Οικονομίας & Εμπορίου, Τίτλοι, Φτώχεια και ΣΒΑ, Βιωσιμότητα, TerraViva των Ηνωμένων Εθνών

Γνώμη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 20 Δεκεμβρίου 2021 (IPS) – Η 76η επέτειος του ΟΗΕ το 2021 έφτασε σε μια εποχή μεγάλων αναταραχών και αλλαγών. Εάν ο κόσμος πρόκειται να μεταβεί από τον COVID-19 και θέλουμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας στις μελλοντικές γενιές – να εξασφαλίσουμε έναν κόσμο όπου όλοι μπορούν να ευδοκιμήσουν με ειρήνη, αξιοπρέπεια και ισότητα σε έναν υγιή πλανήτη – τότε το 2022 πρέπει να είναι η χρονιά που αλλάξουμε τόσο ο εξοπλισμός όσο και ο λόγος.

Χρειαζόμαστε ένα πολυμερές σύστημα που να είναι χωρίς αποκλεισμούς, δικτυωμένο αλλά προσβάσιμο και αποτελεσματικό. Τα κράτη μέλη έχουν εντοπίσει πολλούς τομείς δράσης που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω αναζωογονημένης πολυμερούς προσέγγισης. Ωστόσο, αυτή η πολυμερής προσέγγιση πρέπει να υποστηρίζεται από περιεκτικές περιφερειακές και διαπεριφερειακές καλές πρακτικές και διδάγματα.

Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να σκεφτούμε πολύ – είτε μέσα είτε έξω από τα κουτιά! Πρέπει να επαναφέρουμε τα θεμέλια και να επιβεβαιώσουμε τις βασικές αξίες που στηρίζουν τη συλλογική δράση. Ρίχνοντας φως στην περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ παγκόσμιων, περιφερειακών και εθνικών δυνάμεων που έχουν μεταμορφώσει την Ασία-Ειρηνικό [hereinafter ‘Asia’] ήπειρος σε μια από τις πιο ζωντανές και οικονομικά επιτυχημένες περιοχές στον κόσμο, συχνά δεν λέει την ιστορία. Σχεδιάζει σίγουρα μια εικόνα της ασιατικής επιτυχίας.

Επιπλέον, η Καινοτομία, σύμφωνα με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη της Ασίας, θεωρείται συχνά ως «η διαδικασία δημιουργίας νέων και καινοτόμων λύσεων για την ικανοποίηση των ανεκπλήρωτων αναγκών των πελατών». Η Ασία θεωρείται από πολλούς ότι κυριαρχεί στην παγκόσμια σκηνή για την καινοτομία Ωστόσο, τέτοια επιτυχία –με ή χωρίς καινοτομία– δεν είναι χωρίς το μερίδιό της σε προκλήσεις και περιορισμούς.

Το UN-ANDI είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ομοϊδεατών Ασιατών μελών του προσωπικού του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών που αγωνίζονται να προωθήσουν μια πιο διαφοροποιημένη και χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα και νοοτροπία στα Ηνωμένα Έθνη. Πίστωση: UN-ANDI

Καθώς εξετάζουμε βαθύτερα, η Ασία και οι σχέσεις της με την πολυμέρεια και τους πολυμερείς θεσμούς δεν είναι ένας μονολιθικός λόγος. Όπως και άλλες περιοχές, συχνά δεν υπάρχει «μια Ασία». Οι διαφορές και η διαφορετικότητα πρόσθεσαν πολυπλοκότητα στην κατανόηση της Ασίας.

Η επιχειρηματική άποψη για την ποικιλομορφία και την ένταξη στην περιοχή της Ασίας είναι ακόμη πιο ισχυρή επειδή είναι μια περιοχή με μεγάλη ποικιλία που περιλαμβάνει ένα μωσαϊκό πολλών διαφορετικών υποκουλτούρων. Η διαφορετικότητα είναι η δύναμη της περιοχής.

Ωστόσο, πρέπει να είναι αληθινά. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί εδώ, ότι η συμβολική ποικιλομορφία και η συμπερίληψη δεν βοηθά κανέναν. Είναι καιρός να προχωρήσουμε πέρα ​​από τη συμπερίληψη προβολής μέσω ενός μονοχρωματικού φακού. Πάρα πολλοί οργανισμοί και ομάδες θεωρούν ότι η ποικιλομορφία και η ένταξη αφορούν μόνο την ποικιλομορφία των φύλων ή μόνο για μη τοπικά ταλέντα.

Αυτά είναι πράγματι πιεστικά ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού τα πηγαίνει σταθερά καλύτερα από άλλες όσον αφορά τους ρόλους των φύλων στο χώρο εργασίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική σύνθεση πολλών ασιατικών χωρών είναι πολύγλωσση.

Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση ότι η διαφορετικότητα μπορεί να προωθήσει μαζί της την ατζέντα τόσο για την ισότητα όσο και για την ένταξη. Χωρίς αυτά, δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε η ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, ούτε η ισότητα εισοδήματος.

Ως μέλος της ευρύτερης αδελφότητας των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να γνωρίζουμε τις προκλήσεις που τίθενται για την πολυμέρεια από πολλούς παράγοντες, ώστε να μπορούμε να προσθέσουμε τη φωνή μας σε καινοτόμες λύσεις, την αναπτυσσόμενη Ασιατική Οικονομία Βασισμένη στη Γνώση (KBE). Και η Ασία μπορεί να είναι ένας κόμβος μάθησης για τον κόσμο:

  • Καινοτόμες λύσεις για να ακουστούν περισσότερες φωνές κατά τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικής.
  • Καινοτόμες λύσεις για δίκαιη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.
  • Πραγματικές λύσεις για πιο δίκαιη κατανομή της εξουσίας και του πλούτου[δηλαδήπροοδευτικέςφορολογικέςμεταρρυθμίσειςκλπ)γιατημείωσητηςφτώχειας[ieprogressivetaxreformsetc)toreducepoverty;
  • Αποτελεσματικές λύσεις για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της ισότητας των φύλων,
  • Ενσωμάτωση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία για να δοθεί πραγματικό νόημα στην αρχή του SDG «Leave No One Behind» (LNOB).
  • Διασφάλιση προσβασιμότητας για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού και του ψηφιακού χάσματος.
  • Καινοτόμες λύσεις για χωρίς αποκλεισμούς και διαρκή ειρηνευτική διαδικασία και οικοδόμηση της ειρήνης.

Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η περιοχή επιδιώκει την οικονομική της ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση για αυξανόμενη ευημερία. Το πρώτο είναι να διδαχθούμε από το ταξίδι της KBE των προηγμένων οικονομιών (δηλαδή, Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα κ.λπ.) και να κάνουμε τις κατάλληλες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις πολιτικής. Μεγάλες και πολυπληθείς χώρες της περιοχής (δηλαδή, η Ινδία, το Μπαγκλαντές, η Κίνα κ.λπ.) επιδεικνύουν επίσης παραδείγματα κλιμακούμενης καινοτομίας και διδαγμάτων.

Μια άλλη επιτυχημένη στρατηγική είναι η εκμετάλλευση των μοναδικών δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων της περιοχής με την επιδίωξη στρατηγικών που ενισχύουν τις βασικές περιφερειακές και υποπεριφερειακές δυνάμεις. Το τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι η μόχλευση των τάσεων που αλλάζουν το παιχνίδι στην τεχνολογία και τις επιχειρηματικές διαδικασίες που μπορούν να επιτρέψουν στις αναδυόμενες οικονομίες να ξεπεράσουν τους κύκλους ανάπτυξης τεχνολογίας και να καλύψουν τις τελευταίες εξελίξεις.

Και η Ασία μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα, οι Ασιάτες μπορούν να κάνουν περισσότερα για την προώθηση της συνεργασίας Νότου-Νότου και Τριγωνικής Συνεργασίας, πρέπει απλώς να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της νεολαίας, των γυναικών και του αφοσιωμένου εργατικού δυναμικού μας. Πάρτε για παράδειγμα τον προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στο φύλο.

Οι οντότητες των Ηνωμένων Εθνών, όπως το UN Women, διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων, διδαγμάτων και καλών πρακτικών από τα Υπουργεία Οικονομικών σε ΛΑΧ, SIDS και πέραν αυτών, έτσι ώστε οι χώρες του Νότου να μπορούν να επωφεληθούν από πρωτοβουλίες αμοιβαίας υποστήριξης και να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων στον εθνικό προϋπολογισμό.

Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα επωφεληθούν από τομεακές δημοσιονομικές πιστώσεις χωρίς αποκλεισμούς που ανταποκρίνονται πραγματικά στις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητές τους. Αυτό μπορεί να ισχύει περαιτέρω για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες με αναπηρίες μπορούν να επωφεληθούν από τομεακές δημοσιονομικές πιστώσεις χωρίς αποκλεισμούς.

Όπως δεσμεύτηκε ο Χάρτης του ΟΗΕ στο προοίμιό του, «ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ. για να σώσουμε τις επόμενες γενιές από τη μάστιγα του πολέμου, πρέπει επίσης να παραμείνουμε ενωμένοι για να σώσουμε τις επόμενες γενιές από τον άνισο αντίκτυπο της διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής είτε πρόκειται για την ανάπτυξη του εμβολιασμού για τον COVID-19 και την υποστήριξη της δημόσιας υγείας, τη μείωση της φτώχειας, την επίτευξη πάρτι για το φύλο, εξασφάλιση προσβασιμότητας και ενημερωμένης συμμετοχής των φτωχών και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη δημόσια πολιτική και διακυβέρνηση, πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στις κοινωνικές υπηρεσίες ή δημιουργία ίσης πρόσβασης σε θέσεις εργασίας και ευκαιρίες τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες.

Ας προχωρήσουμε στην ομιλία και, ας αναζωογονήσουμε το ταξίδι μας για ένταξη, ισότητα και προσβασιμότητα το 2022 και μετά.

Ο Δρ. AHMonjurul Kabir, επί του παρόντος Παγκόσμιος Σύμβουλος του Συντονισμού των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της ομάδας για την ισότητα των φύλων και την ένταξη της αναπηρίας, με το UN-Women HQ, είναι πολιτικός επιστήμονας και ανώτερος πολιτικός και νομικός αναλυτής σε παγκόσμια θέματα και τάσεις της Ασίας-Ειρηνικού. Για πολιτικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο monjurulkabir@yahoo.com. Μπορεί να τον ακολουθήσουν στο mkabir2011

Το ιστολόγιο βασίζεται στην ομιλία που εκφώνησε ο συγγραφέας με την προσωπική του ιδιότητα σε εκδήλωση για τον εορτασμό της 76ης επετείου του ΟΗΕ που διοργανώθηκε από το UN-ANDI που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Το UN-ANDI είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ομοϊδεατών Ασιατών μελών του προσωπικού του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών που αγωνίζονται να προωθήσουν μια πιο διαφοροποιημένη και χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα και νοοτροπία στα Ηνωμένα Έθνη.

Source link

By koutsobolis

koutsobolis.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *